Financiering

Financiering

 

In het onroerend goed is de meest voorkomende financiering die welke geschiedt onder hypothecair verband. De geldgever, bank- of verzekeringsbedrijf, verlangt in nagenoeg alle voorkomende gevallen een door een deskundige opgemaakt taxatierapport.

Een lening waartegenover de cliënt hypotheek heeft gegeven, (en de bank dus hypotheek heeft genomen), noemen we een hypothecaire lening.

Het recht van hypotheek en de verstrekking van de lening komt niet zomaar tot stand. Hiervoor moet, net als bij de overdracht van een woning, door de notaris een akte worden opgemaakt en door de betrokken partijen worden ondertekend (het passeren), waarna een afschrift van die akte moet worden ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. Na het passeren van de hypotheekakte kan de lening aan de hypotheekgever ter beschikking worden gesteld.